ร้านประนอม ร้านเด็ดจาก จ.นครนายก

เจอกันเป็นประจำอยู่แล้วกับ FIFA55 พาไปกิน วันนี้เราพาเพื่อนๆมาจังหวัดนครนายก จะพามากินร้านอาหารขึ้นชื่อในจังหวัดนครนายก ที่ หากเพื่อนๆผ่านมา อยากให้ลองแวะดูสักครั้ง นั่นก็คือ ร้านประนอม

ซึ่ง ร้านประนอม นั้น ตั้งอยู่บนถนนสุวรรณศร หรือทางหลวงหมายเลข 33 เส้นทางที่ใช้เดินทางจากจังหวัดนครนายกไปยัง
จังหวัดปราจีนบุรี ร้านประนอมเปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปีโดยคุณ ประนอม โยคะสิงห์ เมนูเด็ดๆของร้านประนอมแห่งนี้
มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตําถั่วหมูกรอบ ฉู่ฉี่ปลาแดง ปลาแดงทอดกระเทียม แกงเลียงกุ้งสด แต่ถ้ามาที่ร้านประนอม แล้วไม่
กิน ขาหมู หมั่นโถว งั้นก็แสดงว่าคุณเข้าผิดร้านนะครับ

ร้านประนอม

 

ร้านประนอมจะนำขาหมูมาทอดแล้วต้มด้วยเตาถ่าน กับโป๊ยกั้ก อบเชย เกลือ กระเทียม พริกไทย จากนั้นจึงนำมาเคี่ยวบนเตาแก๊สอีกรอบ โดยกรรมวิธี ทั้งหมดใช้เวลา 1 คืน ส่วนการทำหมั่นโถนั้น จะนำแป้งมานวด พร้อมกับปรุงรสด้วยน้ำตาล และเกลือเล็กน้อย รอให้เซ็ทตัว แล้วจึงนำไปนึ่งประมาณ 12 นาที

แล้วสำหรับการเดินทางมาที่ร้านประนอมนั้น เดินทางจากโรงพยาบาลนครนายกตรงมาจะพบกับสามแยกศิลาทอง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสุวรรณศรมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี จากนั้นตรงมาตามถนนสุวรรณศรประมาณ 6 กิโลเมตร ก็จะพบกับร้านประนอมอยู่ทางซ้ายมือ

เ ป็ น ยั ง ไง กั น บ้ า ง ค รั บ   กั บ ร้ า น ที่   FIFA55 พ า ไ ป กิ น   ม า แ น ะ นำ ใ ห้ เ พื่ อ น ๆ   ห า ก ใ ค ร ที่ ผ่ า น ไ ป ผ่ า น ม า แ ถ ว น ค ร น า ย ก   อ ย่  า ลืม แ  ว ะ ไ ป ชิ ม กั น น  ะค รั บ   ที่   ร้ า น ป ร ะ น อ ม   จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก ร้ า น ดี ร้ า น เ ด็ ด   ที เ ด็ ด ภู ธ ร

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก   เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น ๆ  > > whodobest.com