ร้านลาบประตูน้ำ ที่ต้องไปสักครั่งในชีวิต

ร้านลาบประตูน้ำ ที่ต้องไปสักครั่งในชีวิต
เหมือนเดิมเลยครับเพื่อนๆ วันนี้  จะพาทุกคนไปเยี่ยมชม ร้านลาบประตูน้ำ ซึ่งตัวผมเองได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้มานานครับแต่ก็ยังไม่เคยได้ไปลองดูสักครั้ง ว่าทำไมร้านเล็กๆแห่งนี้ถึงดึงดูดลูกค้าได้มากขนาดนี้แต่เมื่อมาถึงก็ได้เข้าใจครับความแปลกของร้านนี้ก็คือ ทางร้านลาบประตูน้ำจะใช้ที่ลวกก๋วยเตี๋ยวหรือที่เรียกกันว่ากระชอนนี่แหละครับจำมาลวกหมูถ้าถามว่าแปลกมากมายก็ไม่ได้แตกแต่มันเหมือนเป็นการเพิ่มสีสันให้ลูกค้าที่มารอเพื่อจะชิมได้มองกันเพลินๆครับ

แ ล้ ว อี ก อ ย่ า ง ก็ คื อ ท า ง ร้ า น จ ะ มี เ ค รื่ อ ง ปุ่ ม ว า ง ไ ว้ บ น โ ต๊ ะ สำ ห รั บ ใ ห้ เ ร า ไ ด้ เ พิ่ ม ห า ก ว่ า ร ส ช า ติ ไ ม่ ถู ก ป า ก

แล้วเพื่อนๆเคยได้ยินกันไหมครับคำว่าร้านลาบของคนจีนคลองประตู อย่าเพิ่งสงสัยนะครับว่าประโยคนี้ข้างต้นมันจะมีที่ไปที่มาอย่างไรเพราะเรากำลังจะเฉลยให้ทราบกันว่าร้านลาบประตูที่ผมพาคุณมาชิมในวันนี้เขาเปิดมาตั้งแต่ปีพศ 2499 ปกติเวลาเราพูดถึงลาบจะนึกถึงร้านลาบเราจะรู้สึกว่าเป็นคนอีสานทำและเป็นคนขายเพราะไม่รู้ว่าเป็นเมนูคู่บุญกับส้มตำสารพัดลดเรียกว่ามีส้มตำขายก็ต้องมีลาบขาย

แต่สำหรับลาบประตูน้ำแห่งนี้ต้นกำเนิดเปิดมาจริงๆเป็นของคนจีนจุดเด่นของร้านก็คือขายลาบและต้มเครื่องในเป็นหลักคนทั่วไปจะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ขายลาบก้อยต้มเครื่องในแต่ละร้านเป็นร้านอาหารอีสานทั่วไปเราจะเจอส้มตำตับหวานเนื้อย่างลิ้นย่างไก่ย่าง เหลืออะไรต่อมิอะไรแต่สำหรับร้านนี้เริ่มแรกที่เกิดขึ้นมาเขาขายแค่ 2 อย่างคือลาบกับต้มส่วนจุดเด่นของเอกลักษณ์แห่งนี้ก็คือมีชามขนาดใหญ่แต่ใส่ลาบเพียงนิดเดียว

ร้านลาบประตูน้ำ ที่ต้องไปสักครั่งในชีวิต
ร้านลาบประตูน้ำ ที่ต้องไปสักครั่งในชีวิต

ถ้าเปรียบในปัจจุบันเราอารมณ์จะประมาณว่าทานก๋วยเตี๋ยวชามละ 5 บาทนั่นแหละครับให้มาแบบน้อยๆและกินหลายๆชาม เรียกว่าเป็นแผนการตลาดที่ดีมากๆ ในส่วนของรากนะครับลาบหมูรสชาติจะไม่จัดจ้านมากนักเพราะอย่างที่บอกว่ามีเครื่องปรุงไว้สำหรับลูกค้าให้ปรุงเองกันตามใจชอบ ลาบเนื้อหน้าตาไม่ต่างกันสักเท่าไหร่กับลาบหมูผิดกันตรงที่สีสำหรับคนที่ทานเนื้อกับหมูจะสามารถแยกได้ว่าจานไหนคือลาบหมูจานไหนคือลาบเลือด

ต้มยำเครื่องในวัว เมนูนี้น่าจะถนัดเรื่องซดน้ำมากกว่าเครื่องในเหนียวนุ่มขนาดพอดีคำทานแล้วกูก็เรียกได้ว่าผ่านการทำที่สะอาดมาเป็นอย่างดีเพราะไม่ฉะนั้นจะทำให้ขาวครับ สำหรับคนที่เดินทางมาที่นี่ที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดก็เห็นจะเป็นโรงแรมอินทราหรือไม่ก็ยาวเลยในตึกใบหยกครับแล้วก็เดินย้อนขึ้นมาหน่อยตรงแยกประตูน้ำก็ต้องตั้งใจมองให้ดีนะครับเพราะว่าร้านจะมีแผงขายเสื้อยืดบังอยู่หากไม่สังเกตจะมองไม่เห็น

ร้ า น นี้ เ ป็ น ร้ า น เ ล็ ก ๆ มี เ ม นู ไ ม่ กี่ อ ย่ า ง อ ย่ า ง ที่ บ อ ก ไ ป ค รั บ  แ ต่ อ ย่ า ไ ด้ ม อ ง ค ว า ม อ ร่ อ ย เ ชี ย ว น ะ เ พ ร า ะ ถ้ า ไ ม่ อ ร่ อ ย จ ริ ง เ ข า ไ ม่ เ ปิ ด ม า ก ว่ า 50 ปี ห ร อ ก ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก