ร้านเจ๊น้อย ข้าวคลุกกะปิ ตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก

ร้านเจ๊น้อย ข้าวคลุกกะปิ ตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก ข้าวคลุกกะปิ ถือว่าเป็นอาหารยอดฮิตในบรรดาเด็กๆ และวัยทำงานทุกคน วันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปกิน ข้าวคลุกกะปิ ที่ ร้านเจ๊น้อย ข้าวคลุกกะปิ มาต่อกันที่ร้านเจ๊น้อยข้าวคลุกกะปิ

ซึ่งตั้งอยู่ในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลกใกล้ๆกับสถานีรถไฟพิษณุโลกร้านแห่งนี้เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 30 ปีโดยคุณป้าวิมลศรี หรือเจ๊น้อย เปิดขายตั้งแต่ ยังเป็นตลาดเล็กๆในสมัยนั้นยังไม่มีใครขายข้าวคลุกกะปิเจ๊น้อยจึงเริ่มทดลองสูตรข้าวคลุกกะปิโดยอาศัยจากการอ่านหนังสือแล้วนำมาปรับปรุง จนได้สูตรเฉพาะของตัวเองเริ่มขายมาตั้งแต่จานละ 10 บาท

จนปัจจุบันคุณมนตรีกา หรือคุณเมย์ลูกสาวของ เจ๊น้อย เป็นผู้สืบทอดกิจการต่อแน่นอนครับว่าถ้ามาร้านนี้แล้วต้องสั่งข้าวคลุกกะปิสำหรับข้าวคลุกกะปิของร้านนี้จะเริ่มจากการใส่น้ำมันลงในกระทะตามด้วยกะปิและน้ำเปล่าแล้วลงมือผัดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวนานประมาณ 1 ชั่วโมง

ร้านเจ๊น้อย ข้าวคลุกกะปิ ตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก
ร้านเจ๊น้อย ข้าวคลุกกะปิ ตลาดเทศบาลนครพิษณุโลก

เพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวเมื่อ ได้ที่แล้วจึงนำกระทะใบใหม่ มาตั้งไฟจากนั้นใส่กระเทียมเจียว ข้าวสวย และ นำกะปิที่ผัดจน ได้ที่แล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบ แล้วโรยหน้าด้วยมะม่วงสับ หอมแดง ถั่วฝักยาวกับหมูหวาน กุนเชียง กุ้งแห้ง ไข่ฝอย ไข่เค็ม แตงกวาพริกขี้หนู ล่าสุดท้ายมะนาว สำหรับการเดินทางมาที่ร้านเจ๊น้อยข้าวคลุกกะปินั้น

จากสถานีรถไฟพิษณุโลก ตรงเข้าสู่ถนนนเรศวรมา ประมาณ 100 เมตร เพื่อจะพบ กับ ธนาคารกรุงเทพทางซ้ายมือให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยเจ้าพระยาเมื่อตรงมาจนถึงสี่แยกแรกให้เลี้ยวขวาจะเจอกับตลาดเทศบาลนครพิษณุโลกอยู่หลังตึกแถวและ

ร้ า น ข้ า ว ค ลุ ก ก ะ ปิ เ จ๊ น้ อ ย จ ะ อ ยู่ ใ น ต ล า ด เ ว ล า เ ปิ ด ปิ ด นั้ น ก็ จ ะ เ ปิ ด ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า 8:00 น ถึ ง 15:00 น ห า เ พื่ อ น ๆ ค น ไ ห น ที่ แ ว ะ ม า เ ที่ ย ว ที่ จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก ก็ ล อ ง แ ว ะ เ ข้ า ม า ท า น   อ า ห า ร ร้ า น เ จ๊ น้ อ ย ข้ า ว ค ลุ ก ก ะ ปิ กั น ไ ด้ น ะ ค รั บ

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > >